Termeni și condiții de utilizare

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

1.       INTRODUCERE

Utilizatorii sunt rugați să citească cu atenție acești termeni și condiții („Termeni și Condiții”) înainte de a utiliza serviciile de pe zuper.md Prin accesarea și utilizarea acestui site, utilizatorul își exprimă acordul de a respecta acești „Termeni și Condiții” de utilizare. Acest site este controlat și operat de IP Compania „Teleradio-Moldova”, cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, strada Miorița 1 (în continuare „TRM”).

Telefonul de contact este +373(22) 406-829

TRM își rezervă dreptul, de a modifica, schimba sau actualiza Termenii și Condițiile respective, în orice moment. Toate modificările acestor Termeni și Condiții vor intra în vigoare imediat după publicarea lor pe siteul TRM. Se recomandă utilizatorilor să consulte cu regularitate Termenii și Condițiile respective, astfel încât să cunoască obiectul acestora și oricare eventuale modificări. Prin utilizarea acestui site după plasarea modificărilor, sau actualizărilor, utilizatorul confirmă că va respecta Termenii și Condițiile în redacția actualizată. TRM își rezervă dreptul de a refuza accesul oricărei persoane care nu respectă Termenii și Condițiile respective.

Prin utilizarea acestui site și a serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestuia, utilizatorul confirmă că are vârsta de cel puțin 18 ani (sau a atins vârsta majoratului, dacă aceasta nu este 18 ani în țara unde locuiește), are capacitate deplină de exercițiu, a făcut cunoștință cu Termenii și Condițiile, sau că a consultat Termenii și Condițiile împreună cu părintele sau reprezentantul său legal, care acceptă Termenii și Condițiile în numele lui și își asumă deplina responsabilitate pentru respectarea acestora de către el. Utilizatorul își exprimă acordul că el și respectiv părintele sau reprezentantul său legal sunt pe deplin capabili și responsabili pentru a-și asuma și a respecta Termenii și Condițiile.

În cazul anumitor servicii furnizate de TRM se pot aplica Termeni și Condiții speciale, ele urmând a fi aduse la cunoștință utilizatorilor prin publicarea acestora pe siteul TRM. Termenii și Condițiile speciale nu vor înlocui respectivii Termeni și Condiții, însă în cazul unor divirgențe,  prevederile Termenilor și Condițiilor speciale vor prevala.

2.       MĂRCI COMERCIALE, DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI RESTRICȚII

Toate materialele de pe acest site, inclusiv, dar fără a fi limitate la text, imagini, ilustrații, clipuri audio, clipuri video, jocuri, software, etc. („Materiale”) sunt sub protecția drepturilor de proprietate intelectuală deținute și controlate de TRM sau de alte persoane, care au acordat TRM licență asupra materialelor lor. Materialele de pe zuper.md sau de pe orice site creat, deținut, administrat, licențiat sau controlat de TRM sunt furnizate exclusiv pentru uz personal, necomercial. Materialele de pe acest site nu vor fi copiate, reproduse, republicate, încărcate, postate, transmise, distribuite, decompilate, modificate sau utilizate în niciun fel altul decât cel permis în mod expres de acești Termeni și Condiții.

3.       LINKURI

Acest site poate conține linkuri către alte siteuri (linkuri către pagini de YouTube a copiilor vloggeri cu care colaborăm). Site-urile din linkuri sunt oferite doar pentru conveniență și cross promovare, și accesarea lor se face pe răspunderea proprie a utilizatorului. TRM nu poartă răspundere pentru conținutul siteurilor din linkuri, indiferent dacă TRM este afiliat cu deținătorii siteurilor. TRM nu susține și nu promovează în niciun fel siteurile din linkuri.

4.       CONTURI

În cadrul serviciilor pe care le furnizează TRM, este posibil ca utilizatorii să se înregistreze pentru un cont („Cont”) și să acceseze serviciile de pe acest site prin Contul propriu. Utilizatorul își exprimă acordul să furnizeze informații veridice, corecte, actuale și complete, în cadrul procesului de înregistrare. Utilizatorul nu se va substitui niciunei alte persoane sau entități sau nu va face declarații false în legătură cu identitatea sa, inclusiv prin numele de utilizator, parola sau alte informații de cont ale altei persoane. Utilizatorul deține responsabilitatea pentru tot echipamentul, programele software, serviciul și alte costuri suportate de acesta pentru accesarea Contului său. Conturile sunt disponibile numai pentru persoane fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani și au capacitate deplină de exercițiu, iar în cazul copiilor minori doar cu acordul reprezentantului legal al acestora.

Utilizatorul nu va împărți Contul său cu nimeni altcineva și nu va permite persoanelor terțe să acceseze sau să utilizeze Contul său. Utilizatorul poartă răspundere pentru toate activitățile efectuate prin intermediul Contului său, indiferent cine a desfășurat acele activități. Părinții sau reprezentanții legali pot da acordul copilului minor de a utiliza Contul în locul acestora, cu condiția că își asumă responsabilitatea pentru activitățile copilului.

La înregistrarea unui Cont, utilizatorul trebuie să creeze o parolă („Parola”). Utilizatorul nu va divulga Parola sa persoanelor terțe și nu va permite nimănui să utilizeze Parola sa pentru a accesa serviciile sau Contul său. Utilizatorul poartă responsabilitatea pentru păstrarea confidențialității Parolei sale și pentru orice prejudicii sau consecințe negative apărute prin dezvăluirea de către acesta sau prin permiterea dezvăluirii Parolei sale, sau prin utilizarea de către orice persoană a Parolei sale pentru a accesa Contul său. TRM nu poartă responsabilitate pentru prejudiciile cauzate în rezultatul utilizării Parolei unui utilizator de către o terță persoană.

5.       TRANSMITERI/CONȚINUTURI

a.    Transmiterile/Conținutul utilizatorului

Acest site poate oferi utilizatorilor mijloace de a încărca și comunica informații, inclusiv dar fără limitarea la mesaje, mențiuni, comentarii, opinii, idei, fotografii, desene, imagini, videoclipuri, profiluri, lucrări artistice, opere audiovizuale, compoziții muzicale (inclusiv versuri), înregistrări sonore sau alte materiale.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru Conținutul plasat pe site și confirmă că Conținutul publicat nu va:

·        încălca drepturile de proprietate intelectuală, confidențialitatea, datele cu caracter personal și alte drepturi ale oricărei terțe persoane;

·        încălca prevederile actelor normative;

·        fi defăimător, indecent, discriminator, obscen, pornografic, jignitor, amenințător, etc.;

·        promova activități ilegale;

·        include comunicări comerciale, publicitate de orice fel, nu va promova persoane, mărfuri lucrări, servicii, idei sau iniţiative, etc. menită să suscite şi să susţină interesul public faţă de acestea, să contribuie la comercializarea lor, să ridice prestigiul producătorului, etc.;

·        conține orice viruși informatici, troieni, coduri de dezactivare, viermi sau alte coduri sau rutine informatice concepute pentru sau având ca efect deteriorarea, interferența negativă, monitorizarea, interceptarea sau exproprierea oricăror Materiale, date, informații, pachete sau informații personale.

Utilizatorul acceptă ca TRM să examineze, modifice sau să șteargă orice Conținut plasat de acesta din orice motiv, inclusiv pentru că, TRM estimează că Conținutul utilizatorului încalcă acești Termeni și Condiții de utilizare. De asemenea, utilizatorul confirmă că a făcut cunoștință și acceptă că TRM va întreprinde orice măsuri pe care le consideră necesare cu referire la orice Conținut al utilizatorului, dacă TRM consideră, că acest conținut expune la responsabilități sau poate dăuna raporturilor TRM cu terțe persoane.

Utilizatorul declară că prin plasarea Conținutului deține dreptul de proprietate intelectuală asupra Conținutului. Cu referire la tot Conținutul utilizatorului final, prin prezentele, acesta cedează TRM titularilor de licență, distribuitorilor, agenților, reprezentanților și altor utilizatori autorizați, licența perpetuă, internațională, irevocabilă, cesionabilă, achitată integral, scutită de redevențe, pentru a exercita toate drepturile de proprietate intelectuală, în și pentru integralitatea și orice parte a Conținutului utilizatorului final, și pentru a exploata Conținutul utilizatorului final prin orice mijloace, inclusiv prin crearea de opere derivate din Conținutul utilizatorului final sau în scopuri de publicitate sau promovare, în orice mediu cunoscut în prezent sau care va fi dezvoltat în viitor. Pentru evitarea oricăror neclarități, atunci când utilizatorul sau orice altă persoană autorizată de acesta transmite/plasează material, acceptă că TRM are dreptul de a publica sau utiliza în alt fel materialul sau oricare dintre elementele sale pentru orice tip de utilizare, inclusiv în scopuri de promovare sau publicitare.

Utilizatorul acceptă valorificarea/utilizarea Conținutului încărcat de acesta, cu titlu gratuit, fără a fi îndreptățit la vreo plată, credit, notificare sau altă compensație, și confirmă că nu va înainta pretenții pecuniare și nepecuniare pentru utilizarea Conținutului utilizatorului final de către TRM. În cazul în care TRM facilitează crearea de materiale prin opțiuni sau activități pe site-urile sau prin serviciile acesteia inclusiv jocurile de tip „creator de jocuri”, amestecuri, activități, concursuri, promoții, forumuri etc.), care necesită utilizarea Materialelor TRM, ultima, acordă utilizatorului, prin respectivii Termeni și Condiții o licență exclusivă de a crea o lucrare derivată folosind Materialele TRM. Licența neexclusivă se acordă de TRM  numai cu scopul creării materialelor utilizatorului în cadrul beneficierii de către acesta de servicii în conformitate cu acești Termeni și Condiții. Utilizatorul consimte că Drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor și lucrărilor derivate aparțin în exclusivitate TRM. În cazul refuzului utilizatorului de a cesiona TRM drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor/lucrărilor derivate licența neexclusivă oferită pentru a crea lucrări derivate utilizând Materialele TRM va fi lovită de nulitate. Utilizatorul declară irevocabil că este de acord cu cele indicate mai sus, indiferent dacă materialele acestuia sunt folosite sau nu de către TRM în orice fel.

TRM poate revizui, edita, respinge, refuza să posteze și/sau șterge orice Conținut al utilizatorului final care, conform TRM, încalcă acești Termeni și Condiții sau care ar putea fi ofensator, ilegal sau ar putea încălca drepturile, vătăma sau amenința siguranța oricărei persoane. TRM aduce la cunoștință că are permanent dreptul de a divulga orice informații (inclusiv identitatea persoanelor care oferă informații sau plasează materiale pe acest site) în cazurile necesare, pentru a respecta prevederile legale, dispozițiile organelor de resort, etc.

b.     Transmiteri/Conținuturile nesolicitate

TRM nu acceptă și nu ia în considerare transmiteri/conținuturi nesolicitate de niciun fel. Orice astfel de transmiteri nesolicitate sunt eliminate, șterse sau returnate expeditorului, la discreția TRM, fără a fi examinate (sau examinate exclusiv în măsura necesară pentru a stabili că aceste materiale/conținuturi reprezintă o transmitere nesolicitată). De aceea, TRM roagă utilizatorii să nu expedieze niciun fel de transmiteri/materiale/conținuturi nesolicitate.

Periodic, în anumite zone ale site-ului pot fi formulate solicitări exclusive pentru concepte, povestiri, lucrări artistice, opere audiovizuale sau alt conținut potențial din partea utilizatorilor („Transmiteri pe bază de invitație”). În aceste situații, utilizatorii sunt rugați să citească cu atenție orice reguli specifice sau termenii și condițiile care sunt aplicabile acelor Transmiteri pe bază de invitație. În cazul absenței unor astfel de termeni și condiții suplimentare, Termenii și Condițiile respective se vor aplica pe deplin în cazul oricăror Transmiteri pe bază de invitație pe care le efectuează utilizatorul, iar Transmiterile pe bază de invitație vor fi considerate drept „Conținut al utilizatorului”.

Utilizatorul își exprimă acordul că în nicio circumstanță, niciun material pe care îl expediază, inclusiv Transmiterile pe bază de invitație, nu va fi tratat drept confidențial, și acceptă că aceste materiale să fie transmise TRM cu titlu gratuit. TRM nu poartă responsabilitate pentru pretențiile utilizatorului sau terților privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și sau confidențialității Transmiterilor/Conținuturilor pe bază de invitație.

6.      CONFIDENȚIALITATE

Orice informații personale pe care utilizatorul le transmite odată cu prezentarea conținuturilor/materialelor, sau când utilizează serviciile TRM vor fi prelucrate în conformitate cu Politica de Confidențialitate a TRM.

7.      DREPTURI DE AUTOR

TRM respectă drepturile de proprietate intelectuală, iar dacă utilizatorul consideră că i-au fost încălcate drepturile, acesta urmează să informeze TRM pentru întreprinderea acțiunilor, conform competenței.

Utilizatorul consimte că dreptul de utilizare, sub orice formă, a conținuturilor/materialelor plasate pe siteul TRM, se acordă TRM, cu titlu gratuit și nu va înainta careva pretenții în legătură cu utilizarea conținuturilor/materialelor respective.

În cazul înaintării de către terți a pretențiilor privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra materialelor plasate pe siteul TRM, întreaga responsabilitate îi revine utilizatorului, care a prezentat materialele respective.

8.      DESPĂGUBIRI

Utilizatorul își exprimă acordul în limitele legii, să despăgubească TRM și persoanele terțe pentru orice pretenții, reclamații, cereri, petiții, răspunderi, costuri sau cheltuieli ale unor terțe părți, ce rezultă din încălcarea de către acesta a prezentelor Termeni și Condiții.

9.      DEROGARE DE GARANȚII ȘI RĂSPUNDERE

Materialele de pe acest site sunt oferite „ca atare” și fără garanții aferente furnizării serviciului siteului. TRM, nici orice persoană implicată în creația, producția și distribuția acestui site nu garantează că funcțiile incluse în materiale vor fi neîntrerupte sau lipsite de erori, că defectele vor fi corectate sau că TRM sau serverul care le pune la dispoziție sunt libere de viruși sau alte componente dăunătoare. Materialele sunt oferite numai în scopuri de divertisment și promoționale. TRM nu garantează și nu emite nicio declarație privind utilizarea sau rezultatele utilizării Materialelor de pe acest site în ceea ce privește aspectele acestora.

Utilizatorul își exprimă acordul pentru faptul că TRM și orice persoană implicată în creația, producția și distribuția acestui site nu poartă responsabilitate pentru prejudiciile rezultate din utilizarea acestui site. TRM și persoanele implicate în creația, producția și distribuția acestui site nu poartă responsabile pentru nicio reclamație și niciun fel de prejudicii rezultate din cazurile de nefuncționare, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defecte, întârziere în funcționare, virus informatic, furt, distrugere, acces neautorizat la, sau bazarea încrederii pe, sau utilizarea datelor, informațiilor, opiniilor sau altor materiale care apar pe acest site. Utilizatorul își exprimă acordul și confirmă că TRM nu poartă responsabilitate pentru nicio conduită defăimătoare, ofensatoare sau ilegală a altor abonați sau terțe părți.

10.      ASPECTE LEGATE DE JURISDICȚIE

Dacă nu se specifică altfel, Materialele de pe acest site sunt prezentate exclusiv în scopuri de divertisment și promovare a programelor și altor produse disponibile în Republica Moldova. Acest site este controlat și operat de TRM, de la sediul acesteia din Mun. Chișinău, strada Miorița 1.

Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați, interpretați și aplicați în conformitate cu legile din Republica Moldova. Orice acțiune întreprinsă de Utilizator, orice terță parte sau TRM pentru aplicarea acestor Termeni și Condiții sau în legătură cu orice aspecte referitoare la acest site va fi supusă jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești din Republica Moldova. Nulitatea sau inaplicabilitatea unor prevederi ale acestor Termeni și Condiții, nu afectează valabilitatea Termenilor și Condițiilor, celelalte prevederi ale acestora rămânând aplicabile în continuare.

Acești Termeni și Condiții au fost publicate la 21.10.2021.

Acești Termeni și Condiții au fost revizuiți cel mai recent la 21.10.2021.

Acești Termeni și Condiții au fost actualizați cel mai recent la 21.10.2021.

Parteneri

Portalul web zuper.md a fost elaborat cu suportul Proiectului Consiliului Europei „Promovarea standardelor europene în reglementarea domeniului audiovizualului din Republica Moldova”

Abonează-te

Află primul despre tot ce apare nou pe zuper.md

Rețele sociale

© Copyright 2024 Zuper
Created by Mediapark